Fortis Fonds Huissen heeft een nieuwe naam:
Providentia Fonds Huessen.
 
Wij verwijzen u graag naar onze nieuwe site:
 
 
Providentia Fonds Huessen is een fonds voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven.
Providentia Fonds Huessen verleent uitsluitend steun aan concrete en benoembare projecten, die ten goede komen aan de samenleving.
Het werkgebied van het Fonds beperkt zich tot de gemeente Lingewaard.